top of page

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του ιστότοπου υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου.

Η ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΝΑΞΟΣ  (συλλογικά στο εξής «εταιρεία» ή «εμείς» ή «εμάς») είναι υπεύθυνη για αυτό τον ιστότοπο και δεσμεύεται για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών σε αυτόν.

Ο ιστότοπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.


Η Εταιρία δεν προτίθεται να συγκεντρώσει τυχόν Προσωπικά Δεδομένα από άτομα κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ ετών. Επισκέπτες που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση υποβολής στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς την εταιρεία, το site θα διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Η εταιρεία δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει συνολικά ή εν μέρει τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό της. Επίσης, η λειτουργία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχερανθεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά εξαιτίας γεγονότων κειμένων πέραν της δυνατότητας ελέγχου ή ανεξαρτήτως βουλήσεως της εταιρείας.

Το Περιεχόμενο χρησιμοποιείται αυτούσιο και είναι ανεπίδεκτο τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Επιπλέον, το Περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο συναλλαγής (εμπορικής ή μη), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

Απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε είναι ιδιοκτησία της εταιρείας είτε χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα κατόπιν σχετικής άδειας των δικαιούχων τους. Η οποιαδήποτε μορφή χρήσης αυτών των απεικονίσεων από τους χρήστες της Ιστοσελίδας εκτός των ορίων της τελευταίας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από τους χρήστες, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στην Ιστοσελίδα.

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία

Σε περίπτωση κατά την οποία οι χρήστες της Ιστοσελίδας, παρέχουν οικειοθελώς μέσω αυτής τυχόν προσωπικά τους δεδομένα (π.χ., το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail ), η Εταιρία δύναται να τα συγκεντρώνει σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται για τον οικείο σκοπό.

Η Εταιρία δύναται να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών της Ιστοσελίδας μόνο αν τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες της

Η συλλογή των πληροφοριών αυτών θα είναι διακριτή – θα ζητηθεί  και θα μπορεί ο χρήστης να αποφασίσει αν θα τις παρέχει ή όχι. Αν ο χρήστης αποφασίσει να μην τις παρέχει ή οι πληροφορίες που παρέχει είναι ψευδής, ενδέχεται να μην μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε.

Χρήση των πληροφοριών για επικοινωνία με τους χρήστες

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε σχέση με την εταιρεία και τον συγκεκριμένο ιστότοπο για τους ακόλουθους σκοπούς :

- Επικοινωνία με τους χρήστες για παροχή πληροφοριών που έχουν οι ίδιοι ζητήσει για προϊόντα (κουφώματα, πέργκολες κλπ) ή υπηρεσίες.

- Βελτίωση μέσω των πληροφοριών αυτών, των προϊόντων και υπηρεσιών και του ιστοτόπου της Εταιρίας.

- Ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και για προσφορές, κατόπιν συγκατάθεσης των χρηστών.

- Διαφημιστική προβολή των προϊόντων της Εταιρίας, μελλοντική επικοινωνία με τους χρήστες, πραγματοποίηση ερευνών αγοράς, ή με κάθε τρόπο προώθηση προϊόντων της Εταιρίας από απόσταση, κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης των χρηστών.

Αν ο χρήστης αποφασίσει  να μην λαμβάνει τέτοιες ενημερώσεις, μπορεί να διαγραφεί από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να ενημερώσει την εταιρεία  στέλνοντας ένα email στο xylokataskevi@yahoo.gr

Διάθεση των πληροφοριών σε τρίτους

Η εταιρεία δεν θα πουλήσει ή με άλλο τρόπο μοιραστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους εκτός από: παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται με την εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών. Η εταιρεία θα μοιραστεί τις πληροφορίες αυτές μόνο με παρόχους υπηρεσιών που δεσμεύονται να μην τις διαθέσουν ή χρησιμοποιήσουν παρά μόνο για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της εταιρείας.

Πληροφορίες ή Δεδομένα που Συλλέγονται Αυτόματα
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Internet Browser που χρησιμοποιείται από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείτε από το χρήστη για να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με την Ιστοσελίδα.

Χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης διαδικτυακής δραστηριότητας

Ο ιστότοπος της εταιρείας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται αυτόματα στις συσκευές των επισκεπτών του ιστοτόπου και επιτρέπουν τη μέτρηση της επισκεψιμότητας σε έναν ιστότοπο. Τα cookies δεν βλάπτουν τις συσκευές ή τα αρχεία των χρηστών. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται να μην δέχεται cookies. Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί και web beacons. Τα web beacons είναι συνήθως pixel, που βρίσκονται σε έναν ιστότοπο για να αναγνωρίσουν αν ένας χρήστης έχει επισκεφθεί στο παρελθόν τον ιστότοπο. Τα web beacons χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα cookies, κατ’ επέκταση απενεργοποιώντας τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε τα web beacons δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν την διαδικτυακή σας δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση θα καταμετρείται η ανώνυμη επίσκεψή σας στον ιστότοπο χωρίς όμως να καταγράφονται άλλες πληροφορίες.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες σε ιστοτόπους συνεργατών μας για να γνωρίζουμε ποιες διαφημίσεις φέρνουν επισκέπτες στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτά τα cookies και τις παρόμοιες με αυτά τεχνολογίες είναι ανώνυμες και μη-προσωπικά ταυτοποιήσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies πατήστε εδώ.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης λειτουργίες της υπηρεσίας Google Analytics, που συλλέγουν αναγνωριστικά ταυτοποίησης από τους λογαριασμούς των χρηστών στην Google -και κατ’ επέκταση ανώνυμες προσωπικές πληροφορίες- για διαφημιστικούς σκοπούς.

Πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες

Δίνουμε τη δυνατότητα στους χρήστες των υπηρεσιών μας να διορθώσουν ή να αλλάξουν τα στοιχεία που μας έχουν παραχωρήσει ή να αναφέρουν τυχόν προβλήματα ή να θέσουν ερωτήσεις στο xylokataskevi@gmail.com


Σχετικά με τους συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους σε ιστοτόπους που δεν ελέγχονται από εμάς και θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες να τις καταδείξουμε ως ιστοσελίδες τρίτων. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει τον έλεγχο αυτών των ιστοτόπων και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική απορρήτου που αυτοί εφαρμόζουν.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Καθώς η εταιρεία επεκτείνει και βελτιώνει αυτό τον ιστότοπο, ίσως χρειαστεί να ανανεώσει αυτή την πολιτική απορρήτου, η οποία μπορεί να τροποποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά αυτή την πολιτική για τυχόν αλλαγές. Τυχόν σημαντικές αλλαγές θα καταδεικνύονται στην αρχή της πολιτικής απορρήτου.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση επί της πολιτικής απορρήτου, ή αν υπάρχουν ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, παρακαλούμε στείλτε e-mail στο xylokataskevi@gmail.com

Τελευταία ενημέρωση: 1 Φεβρουαρίου 2018

bottom of page